การศึกษาทางเลือก  หมายถึง

 

 

การศึกษาทางเลือก  หมายถึง  รูปแบบการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากรูปแบบการจัดการศึกษาที่ระบบการศึกษาของรัฐกำหนดแนวทางไว้  โดยมีขอบข่ายเนื้อหาและรูปแบบการจัดการศึกษาที่กว้างขวางตามแนวคิดและและเป้าหมายของผู้จัดการศึกษาสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จ เป็นบุคคลกรที่สมบูรณ์พร้อม

 

 

ผู้เรียบเรียง

 

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

28/12/2556