การศึกษาพิเศษ  หมายถึง

 

การศึกษาพิเศษ  หมายถึง  รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ โดยใช้วิธีการเทคนิคและรูปแบบการสอนที่สนองต่อบุคคลนั้น ๆ  ให้เกิดพัฒนาการทางการเรียนรู้ตามศักยภาพ เพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นพิเศษนอกเหนือจากวิธีจัดการศึกษาตามปกติ

 

ผู้เรียบเรียง

พยัคฆ์กูรู

วันที่โพส

28/12/2556