การศึกษาเสรี หมายถึง

 

 

การศึกษาเสรี หรือการศึกษาแบบอิสระ  หมายถึง  รูปแบบการศึกษาที่กำหนดขึ้นเองตามความสนใจ  โดยมีผู้ศึกษาเป็นตัวตั้งในการเรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยเองจากการค้นคว้าและลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ  โดยผ่านกระบวนการตกผลึกทางความคิดด้วยตนเอง

 

การศึกษาเสรี เป็นการศึกษาระดับสูง  ซึ่งเป็นการแสวงหาความรู้ในระดับนักศึกษา  ที่มีความพร้อมต่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

 

 

ผู้เรียบเรียง

พยัคฆ์กูรู

วันที่โพส

28/12/2556