คำชี้แจงหมวดแนะแนวการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

 

หมวดหมู่การแนะแนวการศึกษา หรือแนะแนวการเรียนรู้เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวบสาระข้อเสนอแนะและแนวทางในการจัดการเรียนรู้สำหรับส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ  ในระดับมัธยมศึกษาได้มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ต่าง  ๆ อย่างเหมาะสม

เนื้อหาจึงจะแบ่งออกเป็นตอน  ๆ   มีชื่อตอนตามความเหมาะสมที่ผู้เขียนจะพิจารณาตามเวลาที่โพส  ผู้สนใจสามารถอ่านย้อนหลัง  ค้นหาในหมวดหมู่ที่กำหนดไว้

 

หวังว่าหมวดแนะแนวการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ไม่มากก็น้อยต่อไป

สำหรับการเขียนแผนระดับมัธยมศึกษาท่านผู้สนใจสามารถติดตามอ่านได้ที่ หมวดแนะแนวโดยตรงหน้าเพจสีเหลืองตามเมนูที่กำหนดไว้ 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

หมวดมัธยมศึกษา เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา  สำหรับผู้สนใจได้ลองนำไปใช้

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

26  พฤษภาคม  2557