คำชี้แจงหมวดแนะแนวการศึกษาระดับอิสระศึกษา

 

หมวดหมู่การแนะแนวการศึกษา หรือแนะแนวการเรียนรู้เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวบสาระข้อเสนอแนะและแนวทางในการจัดการเรียนรู้สำหรับส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ  ในระดับอิสระศึกษาได้มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ต่าง  ๆ อย่างรอบด้าน

เนื้อหาจึงจะแบ่งออกเป็นตอน  ๆ   มีชื่อตอนตามความเหมาะสมที่ผู้เขียนจะพิจารณาตามเวลาที่โพส  ผู้สนใจสามารถอ่านย้อนหลัง  ค้นหาในหมวดหมู่ที่กำหนดไว้

(นิยามคำว่าอิสระศึกษา  หมายถึง  การศึกษาตามอัธยาศัย  สามารถศึกษาและเรียนรู้ที่ไหนก็ได้  เวลาใดก็ได้  ไม่แบ่งแยกว่าจบการการศึกษาระดับ  มีลักษณะคล้ายกับการศึกษานอกโรงเรียนของไทย  แต่ในหมวดนี้จะอธิบายเกี่ยวเรื่องรางรอบด้านต่าง ๆ  หลากหลายป่นกัน  ผู้สนใจสามารถเลือกอ่านตามความชอบและความสนใจได้เอง)

 

หวังว่าหมวดแนะแนวการศึกษาระดับอิสระศึกษาจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ไม่มากก็น้อยต่อไป

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

หมวดอิสระศึกษา เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวการเรียนรู้ระดับอิสระศึกษา  สำหรับผู้สนใจได้ลองนำไปใช้

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

26  พฤษภาคม  2557