ทักษะการอ่าน

 

         ทักษะการอ่านเป็นทักษะพื้นฐานในการเรียน  เพื่อแปรความหมาย  จากสัญลักษณ์  ตัวอักษร   ผ่านการสังเกต  การสร้างความเข้าใจ  และตีความเรื่องที่อ่าน  ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาทางความคิดที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้

          สำหรับการพัฒนาทักษะการอ่านมีหลากหลายรูปแบบ  โดยเริ่มตั้งแต่ระดับพื้นฐาน  เนื้อหาจากทักษะการอ่าน  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และจดจำตัวอักษร  สัญลักษณ์  คำศัพท์  เพื่อตีความเรื่องราวที่อ่านนั้น ๆ  การอ่านจึงจำเป็นต้องเรียนรู้อย่างเป็นลำดับขั้น  เรียนรู้คำศัพท์  ความหมาย ของคำต่าง ๆ  ในการฝึกทักษะทางภาษา  จึงต้องมีวิธีการที่เหมาะสำหรับแต่ละบุคคลตามความถนัด

           ฉะนั้นในหมวดหมู่การแนะแนวการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน  จะได้นำเสนอและอธิบายเทคนิคการฝึกอ่านตามลำดับ  จนถึงการอ่านเพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจ  การอ่านวิเคราะห์ความหมายของเรื่องที่อ่าน  เพื่อพัฒนาทักทะการอ่านให้มีประสิทธิภาพ

 

  ท่านผู้สนใจสามารถเลือกอ่านตามหัวข้อ ในหมวดหมู่การอ่านที่กำหนดไว้ได้เลยครับ 

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

4  มิถุนายน  2557