การอ่านหนังสือเรียนเป็นเรื่องน่าเบื่อ

โดยเฉพาะวิชาที่เน้นความจำ เป็นวิชาที่หลายคนไม่ค่อยชอบ

ยิ่งเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

เป็นวิชาที่คนส่วนใหญ่ชอบฟังมากกว่าอ่าน

ให้อ่านเองยิ่งแล้วใหญ่ ทำให้ความสนใจในวิชานั้น ๆลดลง

เพราะการฟังมีความสนุกกว่าการอ่าน

และหนังสือเรียนส่วนใหญ่มักจะเน้นความเป็นวิชาการมาก

ทำให้เนื้อหาไม่น่าสนใจ อ่านไม่สนุก

 

 

ฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาการอ่านหนังสือเรียนของน้อง ๆ ควรเริ่มจาก

การตั้งโจทย์แบบกิจกรรม ทำให้การอ่านสนุกขึ้น

เทคนิคการอ่านหนังสือเรียนแบบนี้ควรมีเพื่อนร่วมด้วย จะทำให้การอ่านสนุกมากขึ้น

โดยแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายแรกเป็นผู้ตั้งคำถาม

อีกฝ่ายเป็นผู้ตอบ

กำหนดเวลาในการหาคำตอบด้วย เพื่อเพิ่มกติกาการเล่นแบบเรียนรู้

วิธีใช้กิจกรรมการอ่านหนังสือเรียน

ให้น้อง ๆ ฝึกตั้งคำถามที่มีเนื้อหาในหนังสือ เป็นคำถามอะไรก็ได้ที่น่าสนใจ

เตรียมคำถามไว้อย่างน้อย 10 ข้อ หรือมากกว่านั้น สลับสับเปลี่ยนกันถามกันตอบ

ตอบถูกจะมีรางวัลเป็นขนมหรืออะไรก็ได้

ส่วนน้อง ๆ ผู้ตอบคำถามควรฝึกเปิดหนังสือโดยดูจากสารบัญก่อน เพื่อให้ได้คำตอบที่รวดเร็ว

เมื่อฝึกถามและฝึกตอบแล้วควรบันทึกไว้ด้วยว่าเราถามอะไร และตอบว่าอย่างไร

ทำอย่างนี้บ่อย ๆ

น้องๆ จะมีทักษะการตั้งคำถาม และการหาคำตอบ สามารถค้นหนังสือเป็น

อีกทั้งทำให้การเรียนหนังสือของน้อง ๆ สนุกสนาน

มีคะแนนผลการเรียนดีขึ้นตามลำดับ

 

หรืออาจใช้วิธีการอ่านด้วยตนเอง

หากไม่มีเพื่อนร่วมกิจกรรม ใช้วิธีเปิดเพลงเบา ๆ เน้นเพลงที่ไม่มีเสียง ดนตรีมัน ๆ ไม่เอา

ทำให้สมาธิการอ่านลดลง

เปิดเพลงประเภทเพลงบรรเลง หรือเพลงที่มีเนื้อร้องฟังสบาย

ประกอบกับการอ่านของเรา ทำให้เรามีอารมณ์อ่านหนังสือมากขึ้น

มุมการอ่านหนังสือก็มีส่วนสำคัญสำหรับช่วยให้การอ่านหนังสือมีประสิทธิภาพ

หามุมที่เรารู้สึกสบายที่สุด แล้วนั่งอ่าน

 

การอ่านหนังสือเรียนมีหลายวิธีให้เลือกใช้ ซึ่งที่นำเสนอไว้เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของวิธีการอ่านทั้งหลาย

ควรหาแนวทางวิธีอ่านที่เหมาะสมกับตนเองจะทำให้การอ่านหนังสือเรียนง่ายขึ้น

ลองนำไปปฏิบัติดูนะครับ

 

 

เขียน วันที่ 05/03/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู