การฝึกอ่านเพื่อเตรียมสอบ เป็นอีกกลยุทธการสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้น

การฝึกอ่านสำหรับเก็งข้อสอบหรือเตรียมสอบ เหมาะสำหรับวิชาที่เน้น

ความรู้ความจำ และข้อสอบประเภทตัวเลือก

เทคนิคการอ่านก่อนเตรียมสอบ

ควรเตรียมการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนสอบ

โดยใช้วิธีคาดการณ์ว่า ข้อสอบน่าจะออกจุดไหนที่สำคัญบ้าง

โดยการอ่านจะต้องประกอบกับการจดบันทึกใจความสำคัญที่คาดว่าจะออกสอบ

ซึ่งส่วนใหญ่ข้อสอบที่ออก ผู้สอนมักจะบอกให้ทราบคร่าว ๆ ว่าจะออกบทใด

เพื่อให้น้อง ๆ เตรียมตัวอ่าน

 

แต่ที่สำคัญ คือ วิธีเก็งข้อสอบ ใช้การคาดการณ์และริทรายการลงในกระดาษเปล่า

 

จดหัวข้อสำคัญ เนื้อหาสำคัญ เพื่อใช้ทบทวนความรู้อีกครั้ง

ซึ่งจะทำให้น้อง ๆ จดจำและจับใจความสำคัญของเนื้อหาได้ดีขึ้น

สิ่งที่ได้จากวิธีนี้ จะทำให้น้อง ๆ ได้เอกสารกระดาษโน๊ตข้อสอบ

เพื่อใช้คาดการณ์ข้อสอบล่วงหน้า ทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจวิชานั้น ๆ มากขึ้นตามลำดับ

การทำข้อสอบก็จะง่าย และถูกต้องเกินครึ่งแน่นอน

ทำวิธีนี้ทุก ๆ วิชา เราก็จะได้กระดาษโน๊ตก่อนสอบทุกวิชา

และที่สำคัญ ควรอ่านทบทวนอย่างน้อย 3 รอบเพื่อเพิ่มความจำ

ซึ่งวิชาที่ใช้ทักษะควรฝึกฝนให้มาก เน้นความเข้าใจ

แล้วผลการสอบของน้อง ๆ จะน่าพอใจมากยิ่งขึ้น

ลองนำไปปฏิบัติดูนะครับ

 

สำหรับเทคนิคการโน๊ตคาดการณ์ข้อสอบ

เหมาะสมกับการสอบทุกระดับชั้น

สามารถประยุกต์ใช้ได้ถึงระดับปริญญา ซึ่งในบางวิชาที่เน้นความจำ

หรือการประยุกต์ใช้แบบข้อเขียนจะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาดีขึ้น

การเรียนรู้และเทคนิคการเรียนรู้มีหลายวิธีให้เลือก

เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับตนเอง

ช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้าทางปัญญา

ฝึกฝนฝึกหัดบ่อย ๆ

ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยากเกินความสามารถ

 

เขียน วันที่ 05/03/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู