ที่มาของการเพิ่มเนื้อหาพฤกษศาสตร์ออนไลน์

 

 

หลังจากกลับจากกงานวิทยาศาสตร์  ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7  รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ 

กิจกรรมในงานมีความน่าสนใจทุก ๆ ส่วน  โดยเฉพาะในส่วนของนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เป็นอีกมุมที่ช่วยให้เด็ก ๆ  ได้รับสาระประโยชน์มากมายจากการทำความรู้จักพันธุ์พืช  พันธุ์ไม้นานาชนิด    ซึ่งโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์ได้มีการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์ภายในโรงเรียนให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้  แต่กระนั้นในโรงเรียนที่อาณาบริเวณจำกัดไม่สามารถรวบรวมพรรณไม้ได้หลากหลายก็ทำให้เด็ก ๆ บางส่วนอาจไม่รู้จักพรรณไม้บางชนิด  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสอีกช่องทางให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องราวสาระประโยชน์ออนไลน์  สามารถรู้จักสังเกต  แยกแยะ  พรรณไม้ใกล้ตัวได้  หมวดแนะแนวการศึกษา  หมวดย่อยความรู้รอบตัว  การศึกษาจึงได้เพิ่มสาระพฤกษศาสตร์  หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและผู้สนใจระดับพื้นฐานต่อไป

 

 

เก็บภาพจากกิจกรรมงานวิทยาศาสตร์มาฝาก

 

 

 

ผู้เรียบเรียง

 

 

ทีมงานนิวแนว