Print
Category: ดอกท้อ คอลัมน์
Hits: 828

 

นโยบายลดการบ้าน  ลดเรียน  ลดสอบ

 

อีกหนึ่งแนวคิดในการพัฒนาการศึกษาของบ้านเราทัดทันทียมกันนานาประเทศ

จัดการเรียนการสอนให้มีการบูรณาการวิชาต่าง ๆ

เน้นความเสมอภาคระหว่างนักเรียนกับครู

สิทธิเท่าเทียมกัน

 

พอได้อ่านเท่านี้ผมรู้สึกเห็นต่างไปอีกแง่มุม อันที่จริงการลดภาระงานให้นักเรียนก็มีสิ่งที่ดี

ลดการสอบ  สอบเท่าที่จำเป็น  ลดเวลาเรียนให้เหมาะสม

 

 

แนวคิดเหล่านี้บางจุดก็ดีบางจุดก็ยังมีข้อบกพร่อง

เนื่องจากบริบทของสังคมไทยชอบอิสระ

เมื่อเด็ก ๆ มีเวลาว่างมากขึ้น  เด็กเราส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาในการเล่นมือถือ เข้าเน็ต คุยกันในสังคมออนไลน์

ก็เพราะธรรมชาติของเด็กชอบความสนุกสนาน  ชอบเข้าสังคม  เมื่อมีการรวมตัวกันของเด็ก

เด็กส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการสื่อสารพูดคุยเล่นกันเป็นส่วนใหญ่

ซึ่งหากจะให้เด็กใช้เวลาว่างในการแสวงหาความรู้ในห้องสมุดคงเป็นเด็กบางส่วนเท่านั้นเอง

เพราะพื้นฐานของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

การใช้ระบบเดียวทั้งหมด ก็เหมือนกับการแจกเสื้อที่มีขนาดเดียวกันทั้งหมด  มันใส่ไม่ได้ทุกคน

บางคนจำเป็นต้องเข้มงวด  บางคนไม่จำเป็น

เมื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษากันแบบนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไป.....

 

ท้อใจ

 

ผู้เขียน

(ดอกท้อ)

 

เขียน

วันที่  01/02/2556