แนะแนวรอบรู้ เรื่อง บุคคลสำคัญ

 

 

ห้องเรียนรู้เรื่องราวสาระความรู้  เกร็ดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญ

เพื่อเปิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มาเรียนรู้สาระบุคคลสำคัญต่าง ๆ กันได้ที่นี่นะครับ

 

ผู้เรียบเรียง

 

 

พยัคฆ์กูรู