แกงอ่อม

 

แกงอ่อม  คือ  แกงที่ใส่เนื้อสัตว์ และเครื่องในสัตว์  เช่น  หมู  วัว  ควาย  ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอาหารของคนล้านนาที่มีมานาน 

 

ความแตกต่างของแกงอ่อมภาคเหนือภาคอีสาน

แกงอ่อมของล้านนากับแกงอ่อมของอีสาน แตกต่างกัน  แกงอ่อมทางล้านนาไม่นิยมใช้เนื้อไก่  และการทำแกงอ่อมของทางล้านนาน้ำแกงจะข้น  รสชาติเผ็ด  เค็ม  เป็นหลัก

 

แกงออมกับวัฒนธรรมและความเชื่อ

แกงอ่อม  เป็นแกงโบราณของคนล้านนาหรือชาวเหนือ  จึงนิยมจัดเป็นอาหารในการเลี้ยงผีที่เกิดในยุคโบราณ  จะต้องเลี้ยงด้วย  ลาบ  แกงอ่อม  เหล้า  เป็นเครื่องสังเวย  จะขาดไม่ได้

หรือจะเป็นเลี้ยงด้วยไก่ต้มกับเหล้าก็มี

 

แกงอ่อมจึงแกงที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนเหนือ

 

ครั้งที่ 1  9/03/2557

 

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

9  มีนาคม  2557