ไก่แจ้

 

ไก่แจ้  คือ   สายพันธุ์ไก่อีกชนิดที่เป็นไก่เลี้ยงเพื่อความสวยงาม  มีลักษณะสีสันที่หลากหลาย  ตัวเล็ก  มีหงอนยาวใหญ่หลายจักร  และมีติ่งหู  ขาสั้น  หางยาวเป็นพุ่มสวยงาม    

 

ไก่แจ้  ในยุคปัจจุบันเป็นไก่สวยงามที่มีการแบ่งมาตรฐานสีและสายพันธุ์อย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดการพัฒนาสายพันธุ์ไก่แจ้อย่างต่อเนื่องตอบสนองต่อความต้องการให้ผู้เลี้ยง

มาตรฐานไก่แจ้ที่กำหนดขึ้น   มี 2  มาตรฐาน  คือ  มาตรฐานสีสากล  กับมาตรฐานสีของกรมปศุสัตว์

ซึ่งเป็นที่ย่อมรับกันโดยทั่วไป

 

จำแนกตามลักษณะมาตาฐานและสีไก่แจ้สากล  จำแนกได้ 14  สี  ดังนี้

1. สีดำ

2. สีขาว                 

3. สีทอง              

4. สีขาวหางดำ

5. สีลายสามสี

6. สีลายดอกหมาก              

7. สีโกโก้

8. สีโกโก้บาร์

9. สีกระโกโก้

10. สีกระดำ หรือสีลายข้าวตอก      

11. สีกระทอง       

12. สีลายบาร์        

13. สีเทา หรือเทาดำ เทานกพิราบ

14. สีเทาเปรอะ

 

จำแนกตามลักษณะมาตาฐานและสีไก่แจ้ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์  สามารถจำแนกได้ 12  สี ดังนี้

1.สีไก่ป่าเหลือง

2.สีไก่ป่าเข้ม

3.สีไก่ป่าหูขาว

4.สีโนรี

5.สีประดู่เข้ม

6.สีเหลืองหางขาว

7.สีเบญจรงค์

8.สร้อยสุวรรณ

9.สีเหลืองลูกปลา

10.สีเหลืองดอกโสน

11.สีกาบอ้อย

12.สีกาบหมาก

 

จำแนกตามสีอื่น ๆ

ไก่แจ้สีแฟนซี      

 

เป็นไก่แจ้ที่มีการผสมข้ามสี  ซึ่งให้สีที่แตกต่างผิดเพี้ยนไปจากมาตรฐาน  ซึ่งลูกรุ่นต่อไปอาจสีไม่เหมือนพ่อแม่ จึงจัดอยู่ในตระกูลแฟนซี

****************

 

การกำหนดมาตรฐานส่งผลให้ผู้เลี้ยงไก่แจ้มีการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ให้มีสีตามมาตรฐานและรูปแบบโครงการสร้างไก่ให้ลำตัวอ้วนกลมสวยงาม  ไก่แจ้จึงเป็นไก่สวยงานอีกชนิดในบรรดาไก่ต่าง ๆ ที่นิยมประกวดแข่งกันความสวยงาม

 

 

ครั้งที่ 1  9/03/2557

 

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

9  มีนาคม  2557