วัด

 

วัด  คือ  สถานที่สำคัญในการปฏิบัติศาสนกิจที่เกี่ยวข้องกับศาสนา 

 

ศาสนาพุทธ  มีวัดเป็นศูนย์รวมทางจิตใจ  ซึ่งพระภิกษุ  เป็นผู้ดูแลรักษาวัด และเป็นผู้นำในการปฏิบัติศาสนพิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางศาสนา

ประเทศไทย  เป็นอีกประเทศที่มีวัดจำนวนมาก  และมีความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก  เนื่องด้วยคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

 

มารยาทในการเข้าวัด

*ควรแต่งกายด้วยความสุขภาพ  ไม่แต่งกายล่อแหลม นุ่งสั้น 

 

 

ข้อควรปฏิบัติ  สำหรับคนที่จิตใจขุ่นมัว

ละวาง  มองตนให้ถึงตน มิติเตือนผู้อื่นให้เกิดโทษ  จะเกิดโทษแก่ตน

 

เนื่องด้วยหลายคนด้วยกันที่ตีความในเรื่องการเข้าวัดปฏิบัติศาสนพิธี

*เวลาเข้าวัดบางคนมักจะรำคราญเด็กเล็กที่ไปวัด เพราะความซนของเด็ก  แต่รู้หรือไม่ว่าเด็กในวันนี้คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้าเมื่อคุณตายไปพวกเข้าก็คือผู้สืบทอดพุทธศาสนา  การฝึกให้เด็กเข้าวัดตั้งแต่เล็ก ๆ เป็นการช่วยขัดเกลาที่ละเล็กละน้อย  อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังคุณงามความดี  เป็นคนดีของสังคมต่อไป  เด็กเข้าวัดจึงถือเป็นบุญ (การตำหนิติเตือนในเรื่องนี้จึงไม่เหมาะ)

*เด็กวัยรุ่นบางครั้งไปวัดอาจไม่รู้เรื่องราว  เพราะความไม่รู้  จึงไม่ผิด  ขั้นตอนพิธีกรรมต่าง ๆ  ผู้ใหญ่ควรแนะนำ  ไม่ควรไปดุด่าหรือว่าให้เด็กเสียใจ  จะเป็นการบั่นทอนความอยากทำดีของเด็ก  (สอน และอธิบายจะทำให้เด็กมีเหตุผลและอยากทำดีอยากเข้าวัด)

*บางครั้งบางคนผมเปียกชุ่มไปวัด เพราะกลัวไม่ทันกับศาสนพิธีทางศาสนา  บางครั้งก็อาจถูกตำหนิติเตือนด้วยคำพูดลอย ๆ  จากผู้จิตใจขุ่นมัว  นั้นบางครั้งเขาอาจมีเหตุผลก็เป็นได้  การให้อภัยและให้โอกาส  เพราะเขามาปฏิบัติถือได้ว่าเป็นบุญแล้ว  เพราะบุญเกิดจากใจ  (แต่เมื่อใดที่ผู้มีจิตใจขุ่นมัวตำหนิติเตือนด้วยไม่เหตุอันควร  ย่อมสะท้อนถึงตัวตน)

 

ส่วนตัวแล้วเราดีใจที่ทุกคนเข้าวัดปฏิบัติธรรมด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์  ย่อมได้บุญ คือ  ความสุขทางใจ

 

 

 

ครั้งที่ 1  9/03/2557

 

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

9  มีนาคม  2557