ข้าวจ้าว

 

ข้าวจ้าว  คือ   ข้าวที่เวลาหุงแล้วขึ้นฟู  หอม 

ข้าวจ้าว  ข้าวสวย

 

การรับประทานข้าวจ้าว

ข้าวจ้าว  เป็นอาหารหลักของคนในแถบภาคกลาง   ทุกมื้ออาหารจะต้องมีข้าวจ้าวเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ

 

กรมพัฒนาพันธุ์ข้าว  คือ  หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ทดลองและพัฒนาสายพันธุ์ของข้าวไทยให้มีความเหมาะสมกับการเพาะปลูก  สามารถให้ผลผลิตที่สูง   เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนำพันธุ์ที่รับการพัฒนาไปปลูกสามารถเก็บผลผลิตได้ในปริมาณที่มาก  คุ้มค่าต่อการลงทุน

 

ข้าวจ้าวสายพันธุ์ไทย  เช่น

ข้าวหอมมะลิ

ข้าวเสาไห้

 

ข้าวจ้าวกับวัฒนธรรม

ข้าวจ้าว  เป็นอาหารของคนภาคกลาง  และข้าวจ้าวนำมาบดเป็นแป้งทำขนมไทยหลายชนิด

เช่น  ขนมครก   ขนมรังผึ้ง  ขนมต่าง ๆ

 

ข้าวยังใช้เป็นอาหารสำหรับทำบุญ 

 

ความผูกพันธุ์ของคนกับข้าว 

ข้าว  ก่อนปลูก    ปลูกแล้ว  ออกเมล็ด  เก็บเกี่ยว  ล้วนแล้วแต่มีพิธีกรรมขั้นตอนเพื่อความเป็นสิริมงคล  เนื่องจากคนไทยทุกภาคนับถือข้าว และบูชาข้าวเป็นของสูง

 

เทวดากับข้าว

พระแม่โพสพ  เป็นสัญลักษณ์แห่งข้าว

 

คติความเชื่อที่มีต่อข้าวจึงเป็นสิ่งที่ดีสอนให้คนได้รู้จักกตัญญูต่อข้าว 

 

คนไทยสมัยใหม่  เห็นคุณค่าของข้าว และคนปลูกข้าวน้อยลง  เพราะคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่กับเทคโนโลยีและอยู่กับความสะดวกสบาย  ข้าวจึงกลายเป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่คนกินรู้คุณค่าความเป็นมาของข้าวน้อยลง

   

ครั้งที่ 1  10/03/2557

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

10  มีนาคม  2557