ข้าวเหนียว

 

ข้าวเหนียว  คือ   ข้าวที่เวลาหุงแล้วจะติดกันเป็นก้อน  มีปริมาณความหวานและคาร์โบไฮเดรต มากกว่าข้าวจ้าว  ให้พลังงานสูง

 

การรับประทานข้าวเหนียว

ข้าวเหนียว  เป็นอาหารหลักของคนในแถบภาคเหนือ  ภาคอีสาน  ทุกมื้ออาหารจะต้องมีข้าวเหนียวเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ

 

สำนักวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว  คือ  หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ทดลองและพัฒนาสายพันธุ์ของข้าวไทยให้มีความเหมาะสมกับการเพาะปลูก  สามารถให้ผลผลิตที่สูง   เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนำพันธุ์ที่รับการพัฒนาไปปลูกสามารถเก็บผลผลิตได้ในปริมาณที่มาก  คุ้มค่าต่อการลงทุน

 

ข้าวเหนียวสายพันธุ์ไทย  เช่น

ข้าวพันธุ์ กข. 6

ข้าวพันธุ์ สันป่าตอง

และอื่น ๆ

 

ข้าวเหนียวกับวัฒนธรรม

ภาคเหนือมีประเพณีตานข้าวใหม่   เนื่องจากในใดช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวที่ออกใหม่จะมีการนำไปทำบุญ  ส่งผลให้ก่อประโยชน์หลายประการ  ช่วยให้คนมีจิตใจเหลื่อมใสศรัทธาต่อพุทธศาสนา  ฝึกตนเพื่อเสียสละทรัพย์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  วัดได้ข้าวเป็นทรัพย์สินเพื่อนำไปแลกเป็นเงินในการบูรณะซ่อมแซมวัด

 

เนื่องด้วยในยุคสมัยก่อนแตกต่างจากอดีต ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีเงินทอง  การบริจาคทรัพย์จากสิ่งของอาหารการกินที่มีอยู่เท่าที่บริจาคได้ก็ คือ  ข้าวเปลือกข้าวสารช่วยให้วัดสามารถนำไปเปลี่ยนเป็นเงินเป็นสิ่งที่วัดต้องการได้  เพราะวัดในอดีตคือศูนย์กลางชุมชน 

 

ข้าว  คือ  ของสูง  ข้าว  มีคุณค่าทางจิตใจสำหรับคนในยุคสมัยอดีต  เพราะข้าวคือชีวิต  ความรักความผูกพันธุ์ที่มีต่อข้าวจึงมีตั้งแต่เกิดจนตาย  เพราะข้าวเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงคนในแถบภูมอิภาคนี้ที่บริโภคข้าวเป็นอาหาร

   

 ครั้งที่ 1  10/03/2557

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

10  มีนาคม  2557