ต้นเงิน

 

ต้นเงิน  คือ  ต้นที่ปักธนบัตรราคาต่าง ๆ  สำหรับประกอบพิธีทำบุญถวายเงินในการทำบุญหรือปักโชว์เพื่อความสวยงาม

 

วัฒนธรรมการปักต้นเงิน

ต้นเงินเป็นวัฒนธรรมการทำบุญที่มีรากฐานมาจากการสละทรัพย์สินมีค่าเพื่อถวายสำหรับการทำบุญต่อพุทธศาสนา  ให้วัดนำปัจจัยไปสร้างหรือไปทำประโยชน์ต่าง ๆ

 

วัดโดยทั่วไปแถบภาคเหนือ  ชาวบ้านนิยมทำบุญด้วยการปักเงินในต้นครัวทานในงานปอยหลวง  แถบจะมีทุกวัด

แต่สำหรับวัดที่นิยมปักต้นเงินต้นใหญ่เป็นสัญลักษณ์เด่นชัดให้ประชาชนทั่วไปชม  เช่น  วัดบ้านเด่น  อำเภอแม่แตง

 

ต่อมาวัดอื่น ๆ  ที่มีพระภิกษุที่มีชื่อเสียง  มีศิษยนุศิษย์  นิยมปักต้นเงินมากขึ้น

 

ความเป็นมาในอดีต

ความเชื่อเกี่ยวกับการสละทรัพย์  นั้นมีรากฐานจากหลายคติความเชื่อ  แต่หนึ่งในนั้น  คือ  เรื่อง พระเวสสันดร  เป็นชาติสุดท้ายก่อนจะเกิดเป็นพุทธเจ้า  ผู้สละทรัพย์อันมีค่าทั้งปวง

 

เป็นความเชื่อที่ถูกถ่ายทอดและปลูกฝังกันมายาวนาน 

ในอดีตผู้มีฐานผู้มีอันจะกิน  เจ้านายในสมัยก่อนนิยมทำต้นสลากพัตร ที่ประดับไดด้วยเงินทอง  ของมีค่าต่าง ๆ  เพื่อถวายทาน  เป็นประเพณีการทำบุญใหญ่อีกประเพณีของภาคเหนือรองจากปอยหลวง  โดยประเพณีการทานสลาก  แพร่หลายในเชียงใหม่บางส่วน  และลำพูน

 

ครั้งที่ 1  10/03/2557

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

10  มีนาคม  2557