ผีปู่ย่า

 

ผีปู่ย่า  คือ   วิญญาณของบรรพบุรุษ   ผีในกลุ่มนี้จัดหมู่ในหมวดของผีปู่ย่า  ซึ่งมีทั้งผีไหว้และผีฟ้อน

 

ผีปู่ย่าเป็นวัฒนธรรมการนับถือผีของกลุ่มคนในแถบภาคเหนือ 

ในภาคอีสาน  ภาคกลาง  ภาคใต้บางพื้นที่อาจมีการนับถือผีปู่ย่าคล้าย ๆ กับภาคเหนือ

 

แต่ความโดดเด่นของผีปู่ย่าตามคติความเชื่อของชาวเหนือนั้นจะมีการกำหนดกฎเกณฑ์  จารีต  ข้อกำหนดในการเลี้ยงผี  การใส่ผี  การซื้อผีไว้อย่างชัดเจน

ฝ่ายชายจะต้องเสียผีให้กับฝ่ายหญิง  และเมื่อเสียผีแล้วถือว่าจะเป็นดองกันของคนทั้งสองฝ่าย 

ซึ่งธรรมเนียมการซื้อผีนั้นมีความเป็นมาที่ยาวนาน  เช่น  เมื่อลูกหลานแต่งาน  ฝ่ายชายจะต้องซื้อผีเพื่อเข้าผีเป็นผีเดียวกัน  หรือบางตระกูลฝ่ายหญิงจะต้องซื้อผีเพื่อเข้าตระกูล  ให้ผีบรรพบุรุษสามารถคุมครองรักษาได้  เป็นต้น

 

ผีปู่ย่าจึงเป็นผีที่ให้คุณในการดุแลคุ้มครอง  ปกปักรักษาลูกหลานให้อยู่ดีสบาย  อยู่รอดปลอดภัย 

 

ผีที่จัดอยู่ในกลุ่มผีปู่ย่า

เช่น

ผีปู่ย่า ผีไหว้ (ภาคเหนือ  คนเมือง)

ผีหิ้ง  ผีโรง (ภาคอีสาน  เชื้อสายมอญ)

ผีมอญ (เชื้อสายมอญ แถบภาคกลาง)

ผีเม็ง (เชื้อสายเม็ง  มอญ ภาคเหนือ)

ผีมด (ภาคเหนือ)

ผีกะ (ภาคเหนือ)  เนื่องด้วยบางตระกูลมีเชื้อสายผีกะ  ซึ่งเป็นผีปู่ย่าของเขา  แต่ให้คุณแก่ตนเอง  มักจะทำร้ายผู้อื่นหากลูกหลานมีใจพยาบาทบุคคลอื่น

ผีเจ้านาย (สำหรับบางตระกูลมีบรรพบุรุษเป็นผีเจ้านาย แต่มีน้อยมากที่ผีเจ้านายสะสืบเชื้อสายตระกูล  ภาคเหนือ)

 

ผีปู่ย่าจึงมีหลายแบบ   แต่ส่วนใหญ่แล้วมีหน้าที่คือคอยดูแลรักษาลูกหลานให้สุขสบาย  อยู่รอดปลอดภัย

 

 

 

 

ครั้งที่ 1  13/03/2557

 

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

13  มีนาคม  2557