ผีเม็ง

 

ผีเม็ง  คือ  วิญญาณของบรรพบุรุษ   ผีในกลุ่มนี้จัดหมู่ในหมวดของผีปู่ย่า  หรือผีที่เป็นต้นตระกูลของคนกลุ่มนั้น ๆ ลักษณะคล้ายคลึงกับผีมด

 

ผีเม็ง  ยังมีคติความเชื่อถึงที่มาหลายประการ  ความเชื่อคำว่าเม็ง หมายถึง มอญ  หมายถึง  ผีมอญ  ภาคเหนือของไทยจะเรียกกว่า  เม็ง 

เม็ง  หรือมอญมีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานว่า  ในสมัยของขุนหลวงวิรังคะ ผู้ปกครองชาว ลัวะ ว่า  ในดินแดนแถบนี้มีเม็งอาศัยอยู่ด้วย

สำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับผีต้องอาศัยการสืบค้นและค้นคว้าเพิ่มเติมว่า  เป็น เช่นไร

    

ผีเม็งจัดอยู่ในผีฝ่ายดี   เป็นผีที่ให้คุณ

  

ผีเม็งกับมด  แตกต่างกันที่พิธีกรรมขั้นตอนในสังเวยผี

ผีเม็งจะมีการละเล่นบางอย่างคล้าย ๆ กัน แต่จะเน้นหนักไปทางกระโจมที่เป็นทรงสูง เรียกกว่า  ผามจ๋อง  มีผ้าห้อยตรงกลางกระโจม  มีกระบอกหรือหม้อน้ำปลาร้าในกระโจมพิธี    ผีเม็งจึงเป็นเม็งน้ำฮ้า

 ผีเม็งจะห้อยผ้าเข้าทรง

ขั้นตอนและพิธีกรรมในการฟ้อนผีเม็งจะมีรายละเอียดมากกว่าผีมด

 

ผีมดจะมีขั้นรายละเอียดของการสังเวย  ผีมดจะมีขั้นตอนการละเล่นในการสังเวยผีมาก  และลักษณะของการละเล่นแต่ละอย่างแสดงถึงความเป็นพื้นบ้าน  ของถิ่น  กระโจมจะเป็นทรงเรียบ  เรียกว่า  ผามเปียง

 

 

การสังเวยผี

การสังเวยมีทั้งการเลี้ยงผีด้วยอาหารตามคติความเชื่อของสายตระกูล

และการสังเวยแบบฟ้อนรำ ที่มีดนตรีประกอบ และขั้นตอนการประกอบพิธี  มักจะมีข้อกำหนดของแต่ละตระกูล  เช่น  1  ปี  ครั้ง,   2 – 3  ปี  ครั้ง,    5  ปี  ครั้ง  ขึ้นอยู่จารีตข้อปฏิบัติของตระกูลนั้นๆ

 

คติความเชื่อเกี่ยวกับผีเม็ง

เป็นคติความเชื่อที่ดีงาม  เพื่อให้สังคมเครือญาติได้ใกล้ชิดกัน  เกิดความสมัครสมานสามัคคี

 

 

ครั้งที่ 1  13/03/2557

 

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

13  มีนาคม  2557