ตุง

 

ตุง  คือ  ธง    

ตุงล้านนา  มีหลายรูปแบบ  ซึ่งใช้ในงานต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป  เป็นคติความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ  ตุงจึงเป็นส่วนหนึ่งวิถีชีวิตชาวล้านนาเพื่อนำมาประกอบพิธีกรรมในส่วนของงานมงคลและงานอวมงคล  

 

ตุงงานมงคล

ตุงปอยหลวง

ตุงจัย

ตุงผ้าบฏ

ตุงตอง

ตุงข้าวเปลือก

ตุงเงิน

ตุงกระด้าง

ตุงไส้หมู

ตุงจ่อ

ฯลฯ

 

ตุงสำหรับงานอวมงคล

ตุงสามหาง

ตุงแดง

ฯลฯ

 

ตุงจึงเป็นธงสำหรับนำมาประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ  ทั้งในดานความเชื่อเกี่ยวกับพุทธศาสนา และความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์  สิ่งเร้นลับ

 

ปัจจุบันคนไทยทั่วไปพบเห็นตุงแถบจะทั่วประเทศ  ซึ่งหลายคนไม่เข้าใจความหมายของตุงว่ามีไว้เพื่ออะไร 

ตุงจึงกลายเป็นเครื่องประดับตกแต่งสถานที่   คุณค่าของตุงจึงลดบทบาทเป็นเพียงเครื่องประดับอาคารสถานที่ในสายตาผู้ไม่รู้

 

 

 

ครั้งที่ 1  20/03/2557

 

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

20  มีนาคม  2557