ตุงปลอยหลวง

 

ตุง  คือ  ธงสำหรับงานปอยหลวงนั้นมีความหมายแฝงถึงความเชื่อเกี่ยวกับ พระเจ้า 5  พระองค์

อันได้แก่    

พระกกุสันธพุทธเจ้า

พระโกนาคมพุทธเจ้า

พระกัสสปพุทธเจ้า

พระโคตมพุทธเจ้า

พระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้า

 

ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับตำนานกาเผือกที่ชาวล้านนาเชื่อและศรัทธา

ว่าถึงการกำเนิดของพระโพธิ์สัตว์  5  พระองค์  มาจากแม่กาเผือก ไข่เอาไว้ 5  ฟอง ไข่นั้นได้ถูกลมพัดตกลงน้ำไหลไปยังที่ต่าง ๆ

ไข่ฟองที่ ๑ มีไก่เก็บไปดูแลรักษา

ไข่ฟองที่ ๒ แม่นาคราชเก็บไปดูแลรักษา

ไข่ฟองที่ ๓ แม่เต่าเก็บไปดูแลรักษา

ไข่ฟองที่ ๔ แม่โคเก็บไปดูแลรักษา

ไข่ฟองที่ ๕ แม่ราชสีห์เก็บไปดูแลรักษา

 

จึงเป็นเหตุให้มีรายงามพระพุทธเจ้าตามตำนานนี้ 5  พระองค์ คือ

1. องค์ที่ ๑ มีพระนามว่า “พระกกุสันโธ”    ตามนามแม่เลี้ยงที่เป็นไก่

2. องค์ที่ ๒ มีพระนามว่า “พระโกนาคมโน”  ตามนามแม่เลี้ยงเป็นนาค

3. องค์ที่ ๓ มีพระนามว่า “พระกัสสโป”  ตามนามแม่เลี้ยงเป็นเต่า

4. องค์ที่ ๔ มีพระนามว่า “พระโคตโม” เพราะตามนามแม่เลี้ยงเป็นโค

5. องค์ที่ ๕ มีพระนามว่า  “พระศรีอริยเมตไตรโย” เพราะตามนามแม่เลี้ยงที่ เป็นราชสีห์

 

ตุงสำหรับงานปอยหลวงจึงมีการแฝงคติความเชื่อนี้เข้าไปด้วย 

การทานตุงหรือตานตุง จึงมีอานิสงส์มาก ตามคติความเชื่อของตำนานแม่กาเผือก

 

 

ครั้งที่ 1  20/03/2557

 

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

20  มีนาคม  2557