สมุด

 

สมุด  คือ  กระดาษที่นำมารวมกันแล้วจัดทำเป็นรูปเล่ม  เพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้

 

ประโยชน์ของสมุด

สมุดใช้ประโยชน์ในการบันทึก  จด  เขียนเรื่องราว  วาดภาพ  หรือเล่าเรื่องต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้เขียน

 

 

สมุดกับการเรียนรู้

สมุดมีประโยชน์ช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกทักษะการขีดเขียน

สมุดมีประโยชน์ช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกทักษะทางภาษา

สมุดมีประโยชน์ช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์

สมุดมีประโยชน์ช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์

สมุดมีประโยชน์ช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนตามเจตนารมณ์ของผู้สอน  เช่น  การทำการบ้าน  การเขียนรายงานการค้นคว้า  การฝึกแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์

 

 

ครั้งที่ 1  20/03/2557

 

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

20  มีนาคม  2557