สมุดบันทึก

 

สมุดบันทึก  คือ  กระดาษที่นำมารวมกันแล้วจัดทำเป็นรูปเล่ม  มีวัตถุประสงค์เพื่อการจดบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ   เช่น  กิจวัตรประจำวัน    การบันทึกเหตุการณ์  การบันทึกความรู้สึกนึกคิด  และอื่น ๆ

 

ความนิยมการจดบันทึก

สำหรับชาวต่างชาติ  เช่น  ฝรั่งหรือชาวตะวันตกจะนิยมบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ลงในสมุดบันทึก

สำหรับประเทศไทย  การบันทึกของคนในอดีต  นิยมบันทึกกันในใบล้านนา  แต่เป็นการบันทึกคัดลอกวิชาต่าง ๆ ลงในใบลาน  เช่น  ตำรายา  พระไตรปิฎก  ตำราการรบ  ตำรายันต์  คาถา  ไสยศาสตร์ต่าง ๆ   แต่การบันทึกเป็นเรื่องราวต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องของศาสนา  ตำนานที่คัดลอกไว้เพื่อให้คงอยู่เป็นส่วนใหญ่

 

การบันทึกเรื่องราวลงสมุดบันทึกจึงเป็นค่านิยมที่ได้อิทธิพลมาจากต่างประเทศ   คนไทยที่เรียนในต่างประเทศจึงมีสมุดบันทึกไว้เขียนเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่แตกต่างจากคนไทยโดยทั่วไป

 

ปัจจุบันการพัฒนา ทางด้านความรู้ของไทยได้ก้าวข้ามสู่ระดับสากล  มีความเท่าเทียมกันทางการเรียนรู้มากขึ้น  สมุดบันทึกจึงเป็นอีกสิ่งที่ผู้สนใจแสวงหาความรู้  ชอบจดชอบเล่าเรื่องราวผ่านตัวอักษรได้ขีดเขียนมากขึ้น

 

การฝึกเขียนกับสมุดบันทึก

ผู้สอนหลายท่านได้ให้ความสำคัญกับสมุดบันทึกของเด็ก ๆ มากขึ้น และมีการส่งเสริมการบันทึกการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังให้เด็กรักการแสวงหาความรู้  รักการอ่าน  รักการเขียนมากขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในบางวิชาจึงมีการให้เด็กเขียนบันทึกการเรียนรู้ประกอบการเรียนรู้ไปด้วย  ซึ่งผลในระยะยาวจะช่วยให้เด็กรักการบันทึก  ชอบจดชอบจำ  รู้จักคิดเป็นทำเป็น

 

 

ครั้งที่ 1  20/03/2557

 

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

20  มีนาคม  2557