หนังสือ

 

หนังสือ  คือ  สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีตัวอักษร หรือรูปภาพ 

 

หนังสือแบ่งออกเป็นหลายประเภท  เช่น

หนังสือภาพ

หนังสือนิทาน

หนังสือการ์ตูน

หนังสือเรียน

หนังสือพิมพ์

หนังสือความรู้

หนังสือวิชาการ

หนังสือสารคดี

หนังสือเพื่อความบันเทิง  นิตยสาร   

ฯลฯ

 

หนังสือจึงมีหลายแง่มุมตามการนำเสนอของผู้จัดทำ  เช่น  หนังสือเพื่อความบันเทิง  ส่วนใหญ่จะเป็นพวกนิตยสารดารา  นายแบบ  นางแบบ  ภาพถ่ายนายแบบ  นางแบบ และบทความประกอบ  อ่านเพื่อความบันเทิง  มีสาระประกอบบ้างไม่มีสาระบ้าง

หนังสือแบบเรียน  มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความใจตามเนื้อหาที่ต้องการให้เด็กเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้

หนังสือการ์ตูน

หนังสือการ์ตูน  เป็นหนังสือเพื่อความบันเทิง  อ่านเพื่อความสนุกสนานมีภาพประกอบ  อ่านแล้วเข้าใจง่าย

 

 

การพัฒนาหนังสือสู่โลกเทคโนโลยี

การพัฒนาหนังสือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี  หนังสือจึงถูกพัฒนาให้เป็นสื่อการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีต่างที่สามารถเปิดอ่าน  ศึกษาเรียนรู้ได้สะดวกนอกเหนือจากหนังสือที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม  เช่น  e-book  เป็น  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวก  มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าสื่อสิ่งพิมพ์

การขายหนังสือในลักษณะของ e-book  ในยุคปัจจุบันได้รับความนิยมมากขึ้น  เนื่องจากมีราคาถูกกว่าหนังสือที่พิมพ์ผ่านกระดาษ  และ e-book ยังพกพาได้ง่าย  สะดวกต่อการใช้  อนาคต  e-book  จะมีบทบาทมากขึ้น

 

 

ครั้งที่ 1  20/03/2557

 

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

20  มีนาคม  2557