Print
Category: สารานุกรมแนะแนวรอบรู้
Hits: 1607

หนังสือวิชาการ

 

หนังสือวิชาการ  คือ  สื่อสิ่งพิมพ์สำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลสำคัญ  มีความถูกต้องตามหลักการ  สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือศึกษาประกอบเรื่องราวนั้น ๆ ได้

 

หนังสือวิชาการ มีหลากหลายรูปแบบ  เช่น

ตำราเรียน ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

หนังสือประวัติศาสตร์

หนังสือความรู้เฉพาะทาง

หนังสือสารานุกรม

หนังสือพจนานุกรม

หนังสือคู่มือต่าง ๆ

หนังสือบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ

ฯลฯ

 

หนังสือวิชาการ  มีประโยชน์อย่างมากในการศึกษาค้นคว้าเพื่อแสวงหาความรู้  เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องนั้น ๆ ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น 

 

หนังสือวิชาการ  จัดเป็นหนังสือที่รวมรวบเอาภูมิความรู้ต่าง ๆ เขียนบรรยายไว้เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ ตรงกับผู้จัดทำหนังสือ  เนื่องด้วยปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการมีความหลากหลาย  แตกแขนงเป็นองค์ความรู้ย่อย ๆ มากมาย ทำให้ต้องมีการจัดทำตำราวิชาการต่าง ๆ  ประกอบการสร้างความรู้ความเข้าใจองค์ความรู้แขนงนั้น ๆ เพื่อให้ผู้สนใจได้รับความรู้และประสบการณ์จากการอ่านหนังสือเหล่านั้น

 

 

ในบรรดาหนังสือต่าง ๆ ทุกชนิด  หนังสือวิชาการถือได้ว่ามีความสำคัญมากในการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคคลให้เกิดความชำนาญ  เชี่ยวชาญทางด้านทฤษฎีในสาขานั้น ๆ 

 

   

ครั้งที่ 1  20/03/2557

 

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

20  มีนาคม  2557