ห้องสมุด

 

ห้องสมุด  คือ  แหล่งรวบรวมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ สำหรับให้บริการในการอำนวยข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ค้นคว้าข้อมูลสารเทศได้ตามความต้องการ

 

ห้องสมุดจึงเป็นแหล่งจัดเก็บ  หนังสือ  เอกสารสำคัญต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการศึกษาค้นคว้า  อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง  อีกทั้งยังรวมไปถึงข้อมูลสารเทศประเภทวิดีโอ   เทปบันทึกเสียง  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  วารสาร  จุลสาร

 

ห้องสมุดกับคุณค่าทางความรู้

ห้องสมุด  เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลวิทยาการต่าง ๆ  ที่มีความหลากหลายคุณค่าของห้องสมุดจึงเต็มไปด้วยองค์ความรู้ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับ  การมีห้องสมุดช่วยให้ได้เข้าถึงความรู้ได้ง่าย เนื่องจากตำราบางเล่มหายาก  หรือมีราคาแพง การใช้บริการผ่านห้องสมุดจึงช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือของตนเอง  และห้องสมุดยังมากไปด้วยหนังสือที่หลากหลายให้ผู้ใช้ได้เลือกค้นคว้าข้อมูลตามเป้าประสงค์  จึงถือได้ว่าห้องสมุดเป็นแหล่งพัฒนาคนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนในการพัฒนาคนในชาติให้มีความรู้ความสามารถ

 

ห้องสมุดกับประเทศไทย

ประเทศไทยมีการส่งเสริมการสร้างห้องสมุดหลากหลายแหล่ง  ห้องสมุดของสถาบันทางการศึกษา ถือเป็นแหล่งความรู้สำคัญของนักเรียนนักศึกษา

ห้องสมุดประชาชน  เป็นแหล่งความรู้สำหรับประชาชนทั่วไป  และห้องสมุดแต่ละแห่งยังกระจ่ายทั่วไป  เช่น

ห้องสมุดประจำอำเภอ  ห้องสมุดประจำจังหวัด  หอสมุดแห่งชาติ

นับว่าประเทศไทยเป็นอีกประเทศที่ให้ความสำคัญกับการสร้างแหล่งความรู้ให้ประชาชนทั่วไปได้เพิ่มพูนความรู้ของตนจากห้องสมุดที่รัฐได้สร้างไว้ 

หรือห้องสมุดประจำตำบลขึ้นอยู่กับผู้บริหารท้องถิ่นนั้น ๆ จะสนใจในการพัฒนาแหล่งความรู้ให้กับชุมชนของตน

 

ห้องสมุดจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญอีกจุดหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนบุคคลแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

ครั้งที่ 1  20/03/2557

 

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

20  มีนาคม  2557