คณะเกษตรศาสตร์

คณะและสาขาการศึกษามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องการเรียนรู้และทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจเลือกเรียนคณะวิชา  และสาขาวิชาต่าง ๆ  เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเข้ารับการศึกษา

 

คณะเกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์  อ่านว่า  กะ- เสด – ตฺระ - สาด)

เกษตร  แปลว่า  ที่ดิน, ทุ่ง, นา, ไร่

ศาสตร์  แปลว่า  วิชา

 

โดยรวมแล้วแปลว่า  วิชาที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน  ทุ่ง  นา  ไร่

ปัจจุบันเกษตรศาสตร์แตกสาขาออกเป็นสาขาวิชา และวิชาย่อย ๆ หลายแขนง  และเกิดศาสตร์และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของการเกษตรมากมาย

เช่น 

สาขาวิชากีฏวิทยา         

สาขาวิชาเกษตรกลวิธานและแมคคาทอนิคเกษตร   

สาขาวิชาสัตวบาล

สาขาวิชาพืชศาสตร์

สาขาวิชาพืชสวน

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร

 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เกษตร

 

 

สาขาวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

 

วิชาที่เกี่ยวข้องกับเกษตร

วิชาพืชไร่นา

วิชาโรคพืช

 

 

 

ครั้งที่ 1  10/05/2557

 

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

10  พฤษภาคม  2557