สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

คำอธิบาย

 หมวดหมู่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นหมวดหมู่ที่จัดทำขึ้นเพื่อสนองต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์   โดยนิวแนวดอทเน็ตได้รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาที่เป็นประโยชน์  เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ตามความเหมาะสม  ซึ่งสิ่งที่กำหนดไว้ในหมวดนี้  ประกอบไปด้วยบทความ   เอกสาร ใบความรู้   แบบฝึกหัด  แบบทดสอบ   กิจกรรมต่าง ๆ  สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  ตามเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์

 

หวังว่าช่องทางต่าง ๆ  ที่นิวแนวดอทเน็ตพัฒนาขึ้นจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อผู้สนใจไม่มากก็น้อย

 

 

สามารถติดตามข่าวสาร  กิจกรรมต่าง ๆ ของนิวแนวดอทเน็ตได้ที่

https://th-th.facebook.com/newsguidance

 

หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมทางอีเมล์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

ผู้เรียบเรียง

 

ทีมงานนิวแนวดอทเน็ต