ไปรษณีย์ไทยร่วมรณรงค์กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก เปิดหัวข้อประกวดจดหมาย “ชีวิตเปลี่ยนเมื่อได้อ่าน”

 

ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวโครงการประกวดเขียนจดหมายเล่าเรื่องเมืองไทย 2556 ขานรับปีสำคัญ “กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก” ในหัวข้อ “ชีวิตฉันเปลี่ยนไป...เมื่อได้อ่าน” เขียนดีมีลุ้นรางวัลเงินสดรวมกว่าแสนบาท เริ่มแล้ววันนี้ถึง 31 ก.ค.56

 

การส่งผลงานแบ่งเป็นกลุ่มเยาวชน 3 ระดับ ได้แก่ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยเขียนด้วยลายมือหรือเป็นตัวพิมพ์ขนาด 16 พอยต์ ในรูปจดหมายตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเท่านั้น ขนาดไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4

 

 

 

โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อรณรงค์การเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้เยาวชนไทยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการเขียนจดหมาย

2. เพื่อกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมการสื่อสารผ่านการเขียนจดหมายมากยิ่งขึ้น

3. เพื่อเป็นสื่อกลางการเปิดโอกาสให้คนไทยได้ถ่ายทอดเรื่องราวของตน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนในสังคมไทยเกิดนิสัยรักการอ่านมากขึ้น

 

 

น้อง ๆ และท่านผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับ

 

ตู้ ปณ. 2556 สำนักงาน ปณท กรุงเทพฯ 10002