โครงการ "ประลองกำลังทางภาษา เพื่อมุ่งหน้าสู่ O-net"

จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2556

ลักษณะการสอบ

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ แยกเป็นสองระดับคือ มัธยมต้น และมัธยมปลาย

 

ระยะเวลาในการสอบ

 

มัธยมต้น เวลา 09.00-12.00 น. ระยะเวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง + เฉลย

มัธยมปลาย เวลา 13.00-16.00 น. ระยะเวลาในการสอบ 1.30 ชั่วโมง + เฉลย

 

สถานที่อบรม คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ค่าธรรมเนียมการสอบ

 

ไม่มีค่าธรรมเนียนการสอบ ฟรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเท่านั้น

 

วิธีการสมัคร

ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

 

 

การแต่งกาย

 

ชุดนักเรียนเท่านั้น เนื่องจากในวันสอบมีการรับน้องของนิสิต ทำให้ทางมหาวิทยาลัยปิดประตูทุกประตู จะเปิดเฉพาะประตูใหญ่ด้านถนนอังรี ดูนังต์เท่านั้น

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ตามช่องทางดังนี้

 

1.      เว็บไซต์ www.AksornChula.com

2.      email :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.      หมายเลขโทรศัพท์ 087-3244991 , 02-2184886