มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์)

 

กำหนดการรับสมัครออนไลน์

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมตามลิ้งค์นะครับ

http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=7478