รับตรงคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยรังสิต

 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ : ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

รอบที่ 2 : รับสมัครวิทยาลัยแพทยศาสตร์,คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์

เริ่มรับสมัคร : ตั้งแต่ บัดนี้ - 7 พฤษภาคม 2557

รับสมัคร : วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมตามลิ้งค์นะครับ

 

http://www2.rsu.ac.th/news/adminsion-20130828