มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

รับสมัครนักศึกษาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี 2556 กรณีพิเศษ (โควตา)

น้องที่สนใจเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมตามลิ้งค์นะครับ

 

สามารถสมัครได้ 2 ช่องทางคือผ่านเว็บไซต์ http://admis.rmutp.ac.th หรือมาสมัครด้วยตนเองที่คณะ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทรศัพท์ 02-282-9009 ต่อ 6302, 6304, 6305, 6307, 6309, 6409

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิงจาก

http://www.rmutp.ac.th