มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เปิดรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง/เทียบโอน)

และระดับปริญาตรี(4ปี 5ปี) รอบโควตา ประเภทโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด ปีการศึกษา 2556

โดยให้มีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053 921444 ต่อ 1232

 

เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมตามลิ้งค์นี้นะครับ

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิงจาก

http://entrance.rmutl.ac.th/Qt/