ประเภทของภูมิปัญญา

 

การแบ่งประเภทของภูมิปัญญา  สามารถแบ่งได้ 4  ประเภท ดังนี้

1. ภูมิปัญญาชาวบ้าน

2. ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

3.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ภูมิปัญญาไทย

 

 

รายละเอียดและคำอธิบายต่าง ๆ  สามารถสืบค้นได้ที่ความหมายของภูมิปัญญาต่าง ๆ  หรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภูมิปัญญา

 

 

ผู้เรียบเรียง

นิวแนวดอทเน็ต  

แหล่งสร้างสรรค์การเรียนรู้  เพื่อการส่งเสริมอาชีพ

วันที่โพส

 

16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557