ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิง

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิง   เป็นภูมิปัญญานันทนาการสำหรับท้องถิ่นนั้น ๆ  มีทั้งประเภทสำหรับเด็ก  นิทาน  เรื่องเล่า  เพลง  และสำหรับผู้ใหญ่  ตั้งแต่วัยรุ่นถึงผู้สูงอายุ  ประเภท การแสดง  บทเพลงพื้นบ้าน  ซึ่งภูมิปัญญาต่าง ๆ  เหล่านี้แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นแตกต่างกันออกไป  เช่น

ภาคเหนือมี  ซอ  ค่าวฮ่ำ  จ๊อย  ฟ้อนเล็บ  ฟ้อนเทียน  ฟ้อนแง้น  ฯลฯ

ภาคกลางมี  ลำตัด  เพลงอีแซว   รำวง  รำเหย่ย   เพลงเรือ   เถิดเทิง  เพลงฉ่อย  รำต้นวรเชษฐ์  เต้นกำรำเคียว  เพลงเกี่ยวข้าว  รำชาวนา    เพลงพวงมาลัย   รำโทน ฯลฯ

ภาคอีสานมี   ลำ   หมอลำพื้น   หมอลำกลอน   หมอลำหมู่   หมอลำเพลิน    หมอลำผีฟ้า  ฯลฯ

ภาคใต้มี  ลิเกฮูลู     หนังตะลุง  เพลงบอก  เพลงนา  การแสดงโนรา รองเง็ง  ซำแปง  ฯลฯ

 

 

ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิง

*ซอ

*จ๊อย

*ค่าวฮ่ำ

*เพลงพื้นบ้าน

*ลำตัด

*มโนรา

*หนังใหญ่

*หนังตะลุง

 

 

สามารถติดตามข่าวสาร  กิจกรรมต่าง ๆ ของนิวแนวดอทเน็ตได้ที่

https://th-th.facebook.com/newsguidance

 

หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมทางอีเมล์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้เรียบเรียง

นิวแนวดอทเน็ต  

แหล่งสร้างสรรค์การเรียนรู้  เพื่อการส่งเสริมอาชีพ

วันที่โพส

 

16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557