พื้นฐานการแต่งกาพย์ยานี 11

 

สำหรับพื้นฐานการแต่ง  กาพย์  กลอนทุกประเภท  ทุกรูปแบบ

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ฉันทลักษณ์ แผนผังกาพย์ยานี 11

 

โดยเฉพาะกาพย์ยานี 11  ที่นำเสนอเป็นบทเรียนให้น้อง ๆ  ได้ศึกษาเรียนรู้

 

 

กาพย์ยานี 11 

1  บท  มี  4  วรรค

****วรรคแรกกับวรรคหลัง  รวมกันเป็น  11  พยางค์    ที่มาขอกาพย์ยานี 11 

(วรรคแรก มี  5  พยางค์  วรรคหลัง  6  พยางค์  ดังแผนผังที่นำเสนอ)   

ตัวอย่าง

            ลายสือคือภาษา              เรานำมาใช้สื่อสาร

*******************************************************************

การสัมผัส

สัมผัสนอกหรือสัมผัสระหว่างวรรค   คือ  สัมผัสบังคับ

ตัวอย่าง

            ลายสือคือภาษา              เรานำมาใช้สื่อสาร

บันทึกลงใบลาน                        ฝึกฝนจารตัวอักษร         

***********************************************************

ลายสือคือภาษา  = (วรรคสดับ)      เรานำมาใช้สื่อสาร = (วรรครับ)

***********************************************************

คำสุดท้ายของวรรคแรก (วรรคสดับ)   สัมผัสกับคำที่สามของวรรคที่ 2  (วรรครับ)

 

 

***********************************************************

            ลายสือคือภาษา              เรานำมาใช้สื่อสาร

บันทึกลงใบลาน                        ฝึกฝนจารตัวอักษร         

***********************************************************

คำสุดท้ายของวรรคที่ 2 สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่ 3 (วรรครอง)

สังเกตคำว่า  “สาร” ของวรรคที่ 2  กับคำว่า  “ลาน”  วรรคที่ 3  สัมผัสกัน

 

***********************************************************

            ลายสือคือภาษา              เรานำมาใช้สื่อสาร

บันทึกลงใบลาน                        ฝึกฝนจารตัวอักษร (บท 1)

………………………………………………………………….   

          บรรจงร้อยถ้อยความ       ขนานนามแต่เก่าก่อน

พ่อขุนฯสร้างขั้นตอน                 ตัวอักษรลายสือไทย

 

***********************************************************

คำสุดท้ายของวรรคที่ 4 (วรรคส่ง)  ของบท 1  กับวรรคที่ 2  (วรรครับ)  ของบท 2  สัมผัสกัน คือ

คำว่า  “ษร”  กับคำว่า  “ก่อน”

 

 

กลับมาดูคำอธิบายอีกรอบ

กาพย์ยานี 11  หนึ่งบท  มี 4  วรรค

วรรคที่ 2/วรรคสดับ  (มี  5  พยางค์)    วรรคที่ 2/วรรครับ  (มี 6  พยางค์)

วรรคที่ 3/วรรครอง  (มี 5  พยางค์)       วรรคที่ 4/วรรคส่ง  (มี 6  พยางค์)

ตัวอย่าง

กาพย์ยานี 11 เรื่อง  วันภาษาไทย

 บท 1

            ลายสือคือภาษา              เรานำมาใช้สื่อสาร

บันทึกลงใบลาน                        ฝึกฝนจารตัวอักษร         

 บท 2

           บรรจงร้อยถ้อยความ       ขนานนามแต่เก่าก่อน

พ่อขุนฯสร้างขั้นตอน                 ตัวอักษรลายสือไทย

 

น้อง ๆ  สังเกตการสัมผัสระหว่างวรรค  ระหว่างบทดูตามตัวอย่างก็จะเห็นได้ว่ากาพย์ยานี 11 มีฉันทลักษณ์ที่กำหนดไว้  น้อง ๆ  ก็นำเอาแนวทางนี้มาแต่งคำใส่ตามฉันทลักษณ์เราก็จะได้กาพย์ยานี 11  ตามต้องการ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเราก็สามารถแต่งได้หมด  แต่ที่สำคัญคือ  ต้องมีข้อมูล  เช่น  ตั้งโจทย์ให้แต่งเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่  เราก็ต้องหาข้อมูลเด่น ๆ  ของจังหวัดมาเก็บในคลังคำของเราเพื่อเลือกใช้ในการแต่ง  เชียงใหม่  มีอากาศหวานก็จดไว้ไว้ว่า  “หนาว”  “ดอกไม้เมืองหนาว” ก็มี  มี “ดอย”  มี “ป่าไม้”  มี”แม่น้ำลำธาร  น้ำตกมากมาย”  “แหล่งท่องเที่ยวที่ไหน” ก็จดเอามาเก็บไว้ในคลังคำของเรา  เพื่อสำรองข้อมูลก่อนนำเอาคำเหล่านั้นมาหยิบจับใส่ตามฉันทลักษณ์เท่านี้ก็ง่ายดายแล้ว

 

ลองดูตัวอย่างตอนต่อไปเกี่ยวกับการจดเอาคำมาใส่ไว้เพื่อเตรียมแต่งกาพย์ยานีตามหัวข้อ

พื้นฐานการแต่งกลอน  แต่งกาพย์ยานี 11  ตอน  การรวบรวมคำเพื่อแต่ง

 

 

 

ผู้แต่ง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

04/11/2557