ประโยชน์ของคำขวัญ

 

 

คำขวัญมีประโยชน์หลายประการด้วยกัน  ซึ่งสามารถอธิบายความได้ดังนี้

1. ช่วยประชาสัมพันธ์หน่วยงานหรือกิจการต่าง ๆ  ด้วยถ้อยคำสั้น ๆ

2. ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานหรือกิจการต่างๆ

3. เพื่อให้ข้อคิดเตือนสติในการทำงานหรือการเรียน

4. เพื่อรณรงค์กิจรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงกิจกรรมนั้น ๆ

5. อื่นๆ

 

ถึงแม้คำขวัญจะเป็นคำสั้น ๆ หรือคำคล้องจองที่ใช้ประโยชน์เพื่อเตือนสติในบางครั้ง บางเวลา  แต่กระตุ้นให้ผู้คนสนใจเกี่ยวกับการแต่งคำขวัญก็ช่วยให้คนได้เห็นความสำคัญของกิจกรรมนั้นได้เป็นอย่างดี  และคำขวัญบางคำยังสะท้อนมุมมองทัศนคติดี ๆ  ต่อสังคมได้

 

 

หวังว่าช่องทางต่าง ๆ  ที่นิวแนวดอทเน็ตพัฒนาขึ้นจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อผู้สนใจไม่มากก็น้อย

 

 

 

 

 

สามารถติดตามข่าวสาร  กิจกรรมต่าง ๆ ของนิวแนวดอทเน็ตได้ที่

https://th-th.facebook.com/newsguidance

 

หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมทางอีเมล์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผู้เรียบเรียง

ทีมงานนิวแนวดอทเน็ต  

วันที่โพส

 

9/11/2557