แนะแนวรอบรู้ เรื่อง การคิด

 

 

ห้องเรียนรู้เรื่องราวสาระความรู้  เกร็ดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการคิด

เพื่อเปิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มาเรียนรู้สาระการคิดต่าง ๆ กันได้ที่นี่นะครับ

 

ผู้เรียบเรียง

 

 

พยัคฆ์กูรู