กาพย์ยานี 11 เรื่อง  การอ่าน เขียน

 

            อักษรสื่อภาษา                ฝึกฝนมาใช้อ่านเขียน   

ท่องจำตำราเรียน                       เพื่อพากเพียรสร้างความรู้                              

            หนังสือสื่อการอ่าน       ฝึกวิจารณ์ใช้ตาดู   

ฝึกฟังก็ด้วยหู                             จึงเป็นครูของตนเอง

 

 

การทดลองแต่กาพย์ยานี 11 เรื่อง  การอ่านเขียน

การแต่งกาพย์ยานี 11 เรื่อง การอ่านเขียน  เป็นการแต่งที่เน้น เรื่องราวเกี่ยวกับการอ่านเขียน  โดยนำเรื่องราวมาเรียงร้อย  ดังนี้

            อักษรสื่อภาษา                ฝึกฝนมาใช้อ่านเขียน   

ท่องจำตำราเรียน                       เพื่อพากเพียรสร้างความรู้                             

บทนี้กล่าวถึง พื้นฐานการฝึกอ่าน เขียน  จำเป็นต้องเรียนรู้จากตัวอักษร  ด้วยการท่องจำตำราเรียน  เพื่อให้เกิดความรู้

            หนังสือสื่อการอ่าน       ฝึกวิจารณ์ใช้ตาดู  

ฝึกฟังก็ด้วยหู                             จึงเป็นครูของตนเอง

บทนี้กล่าวถึง  ประโยชน์ของหนังสือช่วยส่งเสริมการอ่าน  ด้วยการอ่านผ่านตา  เมื่อพิจารณ์จากการอ่านเป็นแล้ว  ก็ต้องรู้จุกฝึกการฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  เมื่อฝึกการอ่าน  เขียนเป็น  ก้าวสู่การฝึกตนเอง  จึงได้ชื่อว่าเป็นครูของตน

 

การแต่งครั้งนี้เป็นการแต่งแบบสั้นๆ  ภาษายังไม่สละสลวย

 

ผู้สนใจและน้องๆ   ลองนำไปประยุกต์แต่งกันดูนะครับ

 

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านกันนะครับ

 

ผู้แต่ง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

12/11/2557