กาพย์ยานี 11 เรื่อง  เพื่อน

 

            เพื่อนแม้คือเพื่อนทุกข์   ยามมีสุขร่วมปรองดอง

แนบชิด ดุจดั่งผอง                     ช่วยประคองยามภัยมี                              

            เพื่อนเอ่ยโอ้เพื่อนรัก      เห็นประจักษ์คุณความดี 

เพื่อนนั้นเปรียบดั่งศรี                ด้วยภาคีแห่งครรลอง   

 

 

การทดลองแต่กาพย์ยานี 11 เรื่อง  เพื่อน

การแต่งกาพย์ยานี 11 เรื่อง เพื่อน  เป็นการแต่งที่เน้น เรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อน  โดยนำเรื่องราวมาเรียงร้อย  ดังนี้

            เพื่อนแท้คือเพื่อนทุกข์   ยามมีสุขร่วมปรองดอง

แนบชิด ดุจดั่งผอง                     ช่วยประคองยามภัยมี                             

บทนี้กล่าวถึง   เพื่อนที่ดีคือเพื่อนที่อยู่ร่วมกับเราเป็นมิตรกับเราในยามที่เราทุกข์  ส่วนยามสุขก็ช่วยตักเตือนให้คำแนะนำดี ๆ  ไม่ให้หลงผิด  และในยามมีภัยเพื่อนที่ดียังช่วยเหลือในยามนี้อีกด้วย  แต่ละวรรคจึงนำเสนอเกี่ยวกับเนื้อความของเพื่อนที่ดี 

            เพื่อนเอ่ยโอ้เพื่อนรัก      เห็นประจักษ์คุณความดี 

เพื่อนนั้นเปรียบดั่งศรี                ด้วยภาคีแห่งครรลอง   

 

บทนี้กล่าวถึง เพื่อนที่ดียังสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ดี  ชักชวนไปทางที่ดี  เป็นเปรียบเหมือนความเป็นมงคลในชีวิต  ส่วนวรรคสุดท้ายกล่าวถึงเพื่อนที่ดีเป็นผู้มีส่วนร่วมในการชักนำให้เราเป็นคนที่อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม

 

การแต่งครั้งนี้เป็นการแต่งแบบสั้นๆ  ภาษายังไม่สละสลวย

 

ผู้สนใจและน้องๆ   ลองนำไปประยุกต์แต่งกันดูนะครับ

 

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านกันนะครับ

 

ผู้แต่ง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

12/11/2557