กาพย์ยานี 11 เรื่อง  ศาสนา

 

            พุทธศาสนา                  ก่อวัดวาอารามศิลป์   

รมรื่นชื่นแผ่นดิน                      สร้างสรรค์ถิ่นแห่งธรรมะ                               

            ปวงชนล้วนมีสุข           ด้วยลูกหลานรู้ตรรกะ   

ใจซื่อถือคุณพระ                        มีพละสว่างปัญญาธรรม

 

 

การทดลองแต่กาพย์ยานี 11 เรื่อง  ศาสนา

การแต่งกาพย์ยานี 11 เรื่อง ศาสนา  เป็นการแต่งที่เน้น เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาโดยยกตัวอย่างจากศาสนาพุทธ โดยนำเรื่องราวมาเรียงร้อย    ดังนี้

            พุทธศาสนา                  ก่อวัดวาอารามศิลป์   

รมรื่นชื่นแผ่นดิน                      สร้างสรรค์ถิ่นแห่งธรรมะ                              

บทนี้กล่าวถึง  พุทธศาสนา  มีสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจและศาสนาธรรม  คือ  วัด  ซึ่งการมีวัดในดินแดนแห่งชาวโลกช่วยให้แผ่นดินเป็นสุข  เพราะการฝึกธรรมช่วยให้คนมีจิตใจร่มเย็น  

            ปวงชนล้วนมีสุข           ด้วยลูกหลานรู้ตรรกะ  

ใจซื่อถือคุณพระ                        มีพละสว่างปัญญาธรรม

บทนี้กล่าวถึง ปวงชนมีความสงบสุขทุกระดับ  หากลูกหลานมีความดีงาม  รู้จักแยกแยะถูกผิดเป็น  อีกทั้งเมื่อใจมีพระพุทธ  ย่อมเป็นหนทางแห่งแสงสว่างแห่งปัญญา

 

การแต่งครั้งนี้เป็นการแต่งแบบสั้นๆ  ภาษายังไม่สละสลวย

 

ผู้สนใจและน้องๆ   ลองนำไปประยุกต์แต่งกันดูนะครับ

 

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านกันนะครับ

 

ผู้แต่ง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

12/11/2557