ปฐมนิเทศเปิดห้องเรียนรู้ออนไลน์  ประเดิมเรื่องแรก เรื่อง “โครงงาน” สาระงานพื้นฐาน

 

สวัสดีครับน้อง ๆ หรือท่านผู้สนใจเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา

นิวแนวดอทเน็ตมีโครงการเปิดห้องเรียนออนไลน์ โดยเชิญทีมงานมาช่วยกันเขียนบทความสำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ให้น้อง ๆ หรือผู้สนใจได้แวะเวียนมาเรียนรู้ในหมวดหมู่ต่าง ๆ  ตามชื่นชอบ

และเนื่องจากก้าวเข้าสู่ปีที่ 5  ในวันที่ 12  ธันวาคม 2556  ครบรอบวันก่อตั้งเว็บไซต์นิวแนวดอทเน็ต

นิวแนวดอทเน็ต จึงคิดโครงการการพัฒนาการเรียนรู้ตามสไตล์ของตนเองโดยจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนรู้ประสบการณ์ให้น้อง ๆ ได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากการติดตามสาระการเรียนที่นิวแนวได้แบ่งหมวดหมู่ไวให้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อการเรียนรู้...........

 

ณ  บัดนี้จึงขอเปิดห้องเรียนออนไลน์อย่างเป็นทางการ  น้อง ๆ หรือท่านผู้สนใจการเรียนรู้กับนิวแนว  หมวดแนะแนวการศึกษา  สามารถแวะมาใช้บริการได้ทุกเวลาตามความสะดวก

.......................................................................................................................................................

 

 

 

ปฐมบท

สาระงานพื้นฐาน

งานพื้นฐาน คือ  งานหรือภาระงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

การเรียนรู้เกี่ยวกับงานพื้นฐานจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้น้อง ๆ ได้เกิดการเรียนรู้เรื่องราวใกล้ตัว  รู้จักใช้สิ่งรอบ ๆ ข้างให้เกิดประโยชน์ตามความสนใจ  ดังนั้นจึงประเดิมด้วยบทเรียนแรกของสาระนี้ คือ  การจัดทำโครงงาน

 

โครงงาน หมายถึง งานศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความสนใจในเรื่องราวนั้น ๆ  โดยนำเอากระบวนการศึกษาค้นคว้า  การสำรวจ  การทดลอง หรือการประดิษฐ์คิดค้น  มาจัดทำเป็นผลการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบของการค้นคว้าระดับพื้นฐาน  เพื่อให้เป็นข้อมูล หรือเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องที่น้อง ๆ สนใจ

 

*โครงงาน อีกนัยหนึ่งหมายถึง  งานวิจัยขนาดเล็กสำหรับนักเรียน

 

ติดตามตอนต่อไป >>

(ความเป็นมาของโครงงานเรื่อง  การทดลองสร้างตู้ฟักไข่แบบพื้นฐาน”)

 

 

วันที่โพส

13/11/2556

 

ผู้เขียน

ครูบอย (ครูออนไลน์)

 

สังกัด

 

นิวแนวดอทเน็ต