อันดับที่สอง เรามากำหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา/วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 

*จุดมุ่งหมายของการศึกษา/วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เป็นสิ่งที่เราควรรู้ว่าทำไม่ต้องทำโครงงาน เรื่อง นี้

เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายของการจัดทำโครงงาน

 

ยกตัวอย่าง การเขียนจุดมุ่งหมายของการศึกษา/วัตถุประสงค์ของการศึกษาของ เรื่อง  การทดลองสร้างตู้ฟักไข่แบบพื้นฐาน

 

จุดมุ่งหมายของการศึกษา/วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาการทดลองสร้างตู้ฟักไข่แบบพื้นฐานโดยอุปกรณ์ที่มีราคาถูก

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของฟักไข่แบบพื้นฐานในการฟักไข่

 

ซึ่งการกำหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา/วัตถุประสงค์ของการศึกษา ช่วยให้เรามีทิศทางในการศึกษาทดลองอย่างชัดเจน  ฉะนั้นการจะกำหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา/วัตถุประสงค์ของการศึกษาก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะกำหนดอะไรบ้าง โดยแบ่งออกเป็นข้อ ๆ เพื่อจะได้นำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้

 

และต่อมาต่อการกำหนดสมมติฐาน ส่วนนี้น้อง ๆ จะกำหนดหรือไม่กำหนดก็ได้

ถ้ากำหนดสมมติฐานก็นำเอาข้อมูลจากจุดมุ่งหมายของการศึกษา/วัตถุประสงค์ของการศึกษามาเป็นตัวกำหนด เช่น

ตู้ฟักไข่แบบพื้นฐานมีประสิทธิภาพ สามารถฟักไข่ได้ และมีอัตราการเกิดเป็นตัวของลูกไก่ร้อยละ 75 ขึ้นไป

 

เมื่อกำหนดสมมติฐานทุกครั้ง ในเวลาอภิปรายผลการค้นคว้าจะต้องนำไปพิสูจน์สมมติฐานที่เรากำหนดด้วยนะครับ

 

วันที่โพส

13/11/2556

 

ผู้เขียน

ครูบอย

 

สังกัด

นิวแนวดอทเน็ต