Print
Category: หมวดงานพื้นฐาน
Hits: 1897

 

 

เมื่อเราอธิบายเหตุผลของการทำโครงงาน และกำหนดวัตถุประสงค์แล้ว

 

สิ่งที่สำคัญลำดับต่อมาคือ  ต้องศึกษาหาข้อมูล

 

เนื่องจากการจะทำอะไรก็ตามให้ประสบความสำเร็จเราต้องหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราทำ เพื่อให้โครงงานที่ทดลองนั้นประสบผลสำเร็จ

เช่น  เรื่อง  การทดลองสร้างตู้ฟักไข่แบบพื้นฐาน

 

เราต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างตู้ฟัก และข้อมูลเรื่องการฟักไข่ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการทดลองของเรา

ยกตัวอย่าง

เช่น   ข้อมูลที่ได้มาจากอินเตอร์เน็ต หรือหนังสือ  มีการเขียนอธิบายเกี่ยวกับสร้างตู้ฟักไข่แบบง่าย  เราศึกษามาแล้วก็นำมาเขียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลกำหนดอุปกรณ์ที่ต้องใช้  วิธีสร้างตู้  เป็นต้น

 

ส่วนข้อมูลการฟักไข่

ยกตัวอย่าง

ข้อมูลที่ได้มา เช่น  แม่ไก่โดยปกติจะใช้เวลากกไข่นาน 21  วัน  แม่ไก่มักจะกลับไข่วันละหลาย ๆ รอบ

อุณหภูมิในการฟักไข่ ประมาณ 37 – 38  องศา ความชื้นประมาณ 60 % RH

 

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำโครงงานมาก

เมื่อได้ข้อมูลแล้วเราก็จะได้ดำเนินทำการทดลองสร้างตู้ฟักไข่  กันได้แล้ว

 

 

 

วันที่โพส

13/11/2556

 

ผู้เขียน

ครูบอย (ครูออนไลน์)

 

สังกัด

นิวแนวดอทเน็ต