การแบ่งทวีปจากพื้นที่มากไปหาน้อย

 

 

การแบ่งทวีปจากพื้นที่มากไปหาน้อย   (คำถาม)

 

 

ตอบ :

การแบ่งทวีปจากมากไปหาน้อย  สามารถแบ่งได้ดังนี้ 

 

ทวีปที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 1  คือ ทวีปเอเชีย (Asia)

 

ทวีปที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2  คือ ทวีปแอฟริกา (Africa)

 

ทวีปที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 คือ  ทวีปอเมริกาเหนือ (North  America)

 

ทวีปที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 คือ  ทวีปอเมริกาใต้ (South  America)

 

ทวีปที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 คือ  ทวีปแอนตาร์กติกา (Antarctica)

 

ทวีปที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 คือ ทวีปยุโรป  (Europe)

 

ทวีปที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 7 คือ ทวีปออสเตรเลีย (Australia)

 

*****

การฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ด้วยการฝึกตั้งคำถามแล้วหาคำตอบ 

หนึ่งการค้นคว้าหาคำตอบช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่มากกว่าหนึ่งถามที่ถามไว้ คือ การเรียนรู้เพื่อรอบรู้

ฝึกการเรียนรู้วันละนิด  สะสมวันละหน่อย คือ ความรู้ที่ทำให้เกิดความรอบรู้

พัฒนาการเรียนรู้ คือ การพัฒนาการศึกษาที่ไม่หยุดนิ่ง  ไม่สิ้นสุด

 

ผู้เรียบเรียง

 

 

พยัคฆ์กูรู