ห้องเรียนรู้  “สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต”  ตอนที่ 2

 

ณ  วันที่   30  ตุลาคม  พ.ศ. 2556

ประมวลภาพการท่องเที่ยว เรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภูเก็ต ( Phuket Aquarium ) สถานที่แสดงพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิด เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  มีความรู้เกี่ยวสัตว์น้ำและระบบสภาพแวดล้อมของทะเลไทยให้เด็ก ๆ และผู้สนใจได้เข้าไปเรียนรู้มากมาย

 

 

สำหรับคุณครูหรือผู้ปกครองที่ไปเที่ยวภูเก็ตอย่างลืมพาเด็กๆ ไปเที่ยว พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภูเก็ต ( Phuket Aquarium )    เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ

ช่วยให้เด็ก ๆ ได้รับความรู้และสนุกสนานในการดูพันธุ์สัตว์น้ำ

เป็นอีกสถานที่ที่เด็ก ๆ ชอบมาก

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าเข้าชม

คนไทย

เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 108 เซนติเมตร  และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าชมฟรี

เด็ก 20 บาท

ผู้ใหญ่ 50 บาท

ต่างชาติ

เด็ก 50  บาท

ผู้ใหญ่ 100 บาท

 

 

 

 

วันที่โพส

14/11/2556

 

เรียบเรียง

ทีมงานนิวแนว